Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Maraton fitness dla Oli PDF Drukuj Email

Przyjaciele Aleksandry Steć chcą jej pomóc w walce z ciężką chorobą. W niedzielę 2 kwietnia w hali gimnazjum w Tyszowcach organizują pełen atrakcji Charytatywny Maraton Fitness,

połączony ze zbiórką pieniędzy dla chorej przyjaciółki.Bilet wstępu dla dziecka to koszt 6 złotych, natomiast dorośli płacą 16 złotych. Maraton rozpocznie się o 16.00, a poprzedzi go koncert Tyszowieckiej Orkiestry Dętej, który rozpocznie się pół godziny wcześniej.

- Można przyjść, by tylko popatrzeć, ale jeszcze lepiej wziąć aktywny udział w zajęciach, które poprowadzi 8 instruktorów. W programie mamy zumbę, pilates i fitness, a oprócz maratonu wiele innych propozycji. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach zumba kids i quizach z nagrodami, a także skorzystać z malowania twarzy. Dla dorosłych mamy porady i usługi kosmetyczne, a cały dochód zostanie przekazany rodzinie Oli - zachęca do udziału w imprezie jedna z i

nicjatorek maratonu Kinga Dyniec. Lista propozycji i sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć akcję cały czas jest otwarta, a zainteresowani mogą uzyskać informacje w tej sprawie telefonicznie pod numerem: 793 138 935.

Aleksandra Steć od dzieciństwa zmaga się m.in. z zaburzeniami odporności, astmą i skoliozą. Jako 14-latka przeszła operację kręgosłupa, podczas której doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego, co skutkowało niedowładem nóg. Dzięki determinacji i długiej rehabilitacji dziewczynie udało się wstać z wózka, ale potem jej stan zdrowia zaczął się pogarszać. Cały czas zmaga się z dysfunkcją pęcherza moczowego i nerek, do których doszły choroby autoimmunologiczne czyli choroby Hashimoto i Addisona. Potem zaczęły się pojawiać także problemy neurologiczne, drgawki, zaburzenia widzenia, słuchu i czucia. W wieku 26 lat lekarze zdiagnozowali niedowład spastyczny czterokończynowy, a później okazało się, że choruje na neuroboreliozę. Obecnie Ola wymaga całodobowej opieki, rehabilitacji i stałego leczenia, które nie jest refundowane, a miesięczne koszty wynoszą kilka tysięcy złotych. 

Mimo przeciwności Aleksandra Steć ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i rozpoczęła pracę na oddziale neurologii w jednym z lubelskich szpitali. Ze względu na stan zdrowia musiała z niej zrezygnować, a w międzyczasie wydała zbiór cytatów o miłości, tęsknocie, walce z przeciwnościami losu i o kobiecości. Książkę pod tytułem "Moja dusza pachnie Tobą" będzie można kupić podczas kwietniowego maratonu w Tyszowcach.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Udany weekend sumoków i zapaśników PDF Drukuj Email

Bardzo udany, obfitujący w sukcesy weekend mają za sobą zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. W ciągu kilku dni wystartowali w trzech turniejach w Brzegu Dolnym, Zamościu i w Poznaniu, zdobywając sześć medali.

Dwa krążki wywalczył Jakub Darmochwał, który w Brzegu Dolnym rywalizował w zawodach Pucharu Polski Juniorów i Seniorów w Sumo. W grupie seniorów tyszowianin zdobył złote medale w kategoriach do 92 i do 100 kilogramów. Kolejne dwa medale dorzucił Kamil Kiryło, który w tym samym turnieju występował w grupie juniorów, zdobywając srebro w kategorii wagowej do 70 kilogramów i brąz w kategorii do 80 kilogramów.

Kolejna reprezentantka "Pogoni" - Magdalena Radom, wystartowała w Mistrzostwach Polski Juniorek w Zapasach Kobiet w Zamościu, gdzie wywalczyła brązowy medal w kategorii wagowej do 72 kilogramów. Zapaśniczka z Tyszowiec, która wystąpiła w najcięższej kategorii wagowej, uległa tylko medalistce Mistrzostw Europy i świata - Natalii Strzałce z Rudy Śląskiej.
Z kolei w Poznaniu podczas 25. Turnieju o Puchar Sobieskiego w Zapasach Klasycznych Jakub Antoszewski z "Pogoni" zdobył srebro w kategorii wagowej do 100 kilogramów. Oprócz polskich ekip w zawodach startowały reprezentacje Węgier, Ukrainy, Łotwy i Litwy. Jakub Antoszewski w swojej kategorii wagowej wypadł najlepiej ze wszystkich Polaków, ustępując tylko jednym punktem zawodnikowi z Węgier.

Zadowolony z kolejnych startów swoich podopiecznych jest trener Daniel Chwastek, który podkreśla, że ich sukcesy kolejny raz potwierdzają, iż w "Pogoni" trenuje bardzo zdolna młodzież. Jednocześnie zaprasza na zajęcia nowych zapaśników i sumoków, a także zachęca sponsorów, by wsparli rozwój młodych sportowców z Tyszowiec i okolic. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 606 375 234.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
2017 Depresja - porozmawiajmy o niej PDF Drukuj Email

Światowy Dzień Zdrowia

2017 Depresja - porozmawiajmy o niej.

by WHO

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:

  • Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób;
  • Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy;
  • Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.


Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko (pomocnicze i obsługi) - ASYSTENT RODZINY PDF Drukuj Email

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A,
22-630 Tyszowce

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej

a)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e)      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f)       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi;

g)      wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i)        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

j)        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l)        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

n)      realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);

  • o)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

p)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

q)      współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r)       współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 poz.1390 )

Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
    o rodzinie lub praca socjalna lub

b)        wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny(Dz.U. Nr 272, poz.1680) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub

c)         wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

1)      prawo jazdy kat.B i możliwość użytkowania własnego samochodu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

Oferta ważna do 31.03.2017 r.

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko (pomocnicze i obsługi) – Pracownik socjalny PDF Drukuj Email

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko – pracownik socjalny

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A,
22-630 Tyszowce

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1)      praca socjalna w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki;

2)      dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4)      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości i rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5)      pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

6)      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

7)      inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8)      współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagania niezbędne

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930
z późn. zm).

Link pomocniczy w sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

Wymagania dodatkowe

1)      prawo jazdy kat.B i możliwość użytkowania własnego samochodu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

Oferta ważna do 31.03.2017 r.

 
SPORTY WALKI Mistrz Antoszewski PDF Drukuj Email

Ze złotym medalem Pucharu Polski w Zapasach w Stylu Wolnym wrócił do Tyszowiec Jakub Antoszewski zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce.

W miniony weekend we Włodawie odbył się I Puchar Polski Kadetów w Zapasach w Stylu Wolnym, który jest eliminacją do najważniejszej dla tego rocznika wiekowego imprezy w kraju czyli: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zapasach w Stylu Wolnym.
Jakub Antoszewski w kategorii wagowej do 100 kg nie dał rywalom żadnych szans i zdobył złoty medal wygrywając wszystkie swoje pojedynki. Po drodze do finału Jakub pewnie pokonał aktualnego mistrza kraju a w walce finałowej pokazał dużą klasę pokonując swego rywala przez przewagę techniczna. Warto dodać, że tydzień temu podczas Pucharu Polski w Zapasach w Stylu Klasycznym, który odbył się w Warszawie Jakub zdobył brązowy medal w kategorii wagowej do 100 kg.
– Jestem bardzo zadowolony z postawy mojego zawodnika. Jakub kolejny raz udowadnia, że w kategorii wagowej do 100 kg jest obecnie w kraju jednym z najlepszych zawodników w swojej grupie wiekowej. Jakub jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym, sięga po najwyższe laury w zapasach wolnych, klasycznych oraz sumo. Ma na swoim koncie złote medale Mistrzostw Europy i oraz wiele medali Mistrzostw Polski i Pucharów Polski – mówi trener Daniel Chwastek.
Jeśli jakaś firma lub osoba prywatna chciałaby wspomóc Jakuba i jego dynamicznie rozwijającą się karierę sportową to bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 606 375 234.
mat. prasowy

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Dzień Sołtysa PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
SPORTY WALKI Tydzień nagród i wyróżnień dla Tyszowian PDF Drukuj Email

W minionym tygodniu Klub Sportowy Agros Zamość obchodził jubileusz 40 lecie funkcjonowania Klubu.
Uroczysta impreza dobyła się w Sali widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego przy ulicy Piłsudskiego w Zamościu. Podczas jubileuszu wyróżnienia i nagrody z rąk Marszałka Województwa, Związków Sportowych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz władz Zamościa otrzymali trenerzy i działaczy związani z zamojskim klubem. Jednym z wyróżnionych był trener „Agrosu” i MKS Pogoń Tyszowce – Daniel Chwastek, który został wyróżniony przez Ludowe Zespoły Sportowe Złota Odznaką Honorową za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim. Trener Daniel Chwastek otrzymał również wyróżnienie z rąk Prezesa KS Agros Zamość Konrada Firka i Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne zasługi dla środowiska sportowego województwa lubelskiego. Po części oficjalnej nastąpiła oczekiwana przez wszystkich gości część artystyczna. W której wystąpił ze swoim koncertem RafałBrzozowski.
– Historia KS Agros Zamość i MKS Pogoń Tyszowce na stałe jest związana ze sobą. „Agros” był inicjatorem powstania sekcji zapaśniczej w Tyszowcach w 2004 roku. Właśnie od tamtej pory współpraca między naszymi klubami trwa i wciąż się zazębia. Wiele zawdzięczam prezesowi Konradowi Firkowi i wspaniałym ludziom z tego klubu. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, że moja praca z młodzieżą została doceniona przez Marszałka Województwa oraz Ludowe Zespoły Sportowe – mówi trener Daniel Chwastek.
Miniony tydzień oprócz wyróżnień dla trenera przyniósł również jego zawodnikom 6 medali Pucharu Polski w Sumo, jego zawodnikom. Pierwszy Puchar Polski odbył się w tym roku w Krotoszynie gdzie łupem zawodników z Tyszowiec padły dwa złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale. Medale złote padły łupem: JakubaDarmochwała – w kategorii wagowej do100 kg, Weroniki Ryło – w kategorii wagowej do 50 kg. Medale srebrne padły łupem Jakuba Antoszewskiego, który zdobył je w kategorii wagowej do 90 i 100 kg. Medale brązowe zdobyli: Jakub Darmochwał – w kategorii wagowej do 92 kg, Weronika Ryło – w kategorii wagowej do 55 kg.
– Jestem bardzo zadowolony z wyników osiągniętych przez moich podopiecznych. Puchar Polski w Krotoszynie to jedna z najmocniejszych tego typu imprez w Polsce i każdy zdobyty na niej medal jest wielkim sukcesem – relacjonuje Daniel Chwastek.
mat. prasowy

 
SPORTY WALKI MEDALE DLA TYSZOWIAN PDF Drukuj Email

Zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce w miniony weekend zdobyli 6 medali Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Zapasach Klasycznych.
Podopieczni Daniela Chwastka z Potoczka koło Janowa Lubelskiego przywieźli jedno złoto, 2 srebra i 3 brązy.
Na najwyższym stopniu podium stanął Szymon Wlaź. Srebrne medale zdobyli: Jakub Flak i Kamil Kiryło. Medale brązowe wywalczyli: Adrian Rudnik, Michał Stawarski, Szymon Ogórek.
Podczas gdy zapaśnicy Pogoni walczyli w Potoczku, Jakub Darmochwał – najlepszy sumoka tyszowieckiego klubu trenował na obozie kadry narodowej sumo, który odbył się w Warszawie. Jakub pod okiem trenera kadry narodowej w sumo Pana Marka Koniecznego przygotowywał się do Pucharu Polski, który odbędzie się już w najbliższy weekend w Krotoszynie.
Trener Daniel Chwastek: jestem zadowolony z postawy moich zawodników, jednak uważam, że jeszcze sporo pracy przed nami. Turniej w Potoczku to pierwszy sprawdzian po świętach, który wypadł bardzo obiecująco. Zapraszam wszystkich chętnych na treningi zapasów i sumo, które odbywają się codziennie w Tyszowcach.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Inicjatywa - bezpieczne - legalne oprogramowanie PDF Drukuj Email

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym
(Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04) Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2014.121 j.t.)
Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email