Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Burmistrz Tyszowiec oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Tyszowce oraz osoby zainteresowane na prelekcję z zakresu edukacji nt. ochrony przyrody i gatunków zagrożonych oraz możliwości wykorzystania programów rolno środowiskowych przez miejscowych rolników. Realizacja szeroko pojętej edukacji, w tematyce ochrony przyrody i ochrony gatunków zagrożonych, przyczyni się
do możliwości połączenia tych sztywnych kierunków działań

z pozyskiwaniem w ramach pakietów rolno środowiskowych praktycznych korzyści materialnych przez miejscowych rolników.

W związku z powyższym w budynku Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach dnia 25 listopada 2014 r.
o godz. 11.30
zostanie przeprowadzona prelekcja obejmująca w.w. tematykę w odniesieniu do lokalnych obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie Gminy Tyszowce.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 
Podziękowanie za udział w wyborach samorządowych PDF Drukuj Email

 
Podziękowanie za udział w wyborach samorządowych PDF Drukuj Email

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tyszowce,

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział i  udzielone mi poparcie w wyborach samorządowych  do rady powiatu tomaszowskiego.

Jestem spośród Was i dla Was będę pełnić  swoją służbę.

Z wyrazami szacunku,

 

 

Teresa Elżbieta Chrastina

 
Podziękowanie za udział w wyborach samorządowych PDF Drukuj Email

 
Burmistrz Mariusz Zając na trzecią kadencję PDF Drukuj Email

 

Mariusz Zając będzie trzecią kadencję burmistrzem Tyszowiec. Niedzielne wybory samorządowe wygrał ze swoim konkurentem Andrzejem Podgórskim trzema głosami.

Obecny burmistrz Mariusz Zając zdobył 1 377 głosów, a jego kontrkandydata Andrzeja Podgórskiego poparło 1 374 wyborców.

Komentując te wyniki w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową Mariusz Zając przyznał, że podczas tegorocznej kampanii mówił o swoich dokonaniach i planach na rozwój gminy podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. - Okazuje się jednak, że brak ulotek, plakatów i podobnych form promocji to za mało. Kilkuletnią pracę trzeba pokazywać bardziej wyraźnie, by spokojniej oczekiwać na werdykt wyborców - stwierdził burmistrz Tyszowiec.

W nowej Radzie Miejskiej Mariusz Zając będzie mieć 5 przedstawicieli swojego komitetu wyborczego. Będą to: Mirosław Wronka, Anna Lipka, Robert Kozłowski, Grażyna Barańska i Alicja Lis. O 4 więcej radnych wprowadził komitet jego kontrkandydata. KWW Andrzeja Podgórskiego będą reprezentować: Zdzisław Cisak, Antoni Czarnecki, Stefan Medak, Andrzej Szachnowski, Tadeusz Padyjasek, Marcin Kawałko, Zenon Dziuba, Wiesława Sawińska i Piotr Marszalec. Ostatni mandat zdobył, startujący z własnego komitetu wyborczego, Jan Jurkiewicz.

Mariusz Zając pracuje w samorządzie od 1990 roku. Urząd Miejski jest jego pierwszym i jedynym zakładem pracy, w którym został zatrudniony zaraz po studiach na Akademii Rolniczej w Lublinie.

 
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj Email
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz innymi elementami zagospodarowania terenu stanowiącymi odrębną własność od gruntu oznaczonej nr działki 1713 o powierzchni 0.0824 ha położonej w centralnej części miasta Tyszowce przy ulicy Ogrodowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Tyszowce, dnia 14.11.2014r.
 
BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz innymi elementami zagospodarowania terenu stanowiącymi odrębną własność od gruntu oznaczonej nr działki 1713 o powierzchni 0.0824 ha położonej w centralnej części miasta Tyszowce przy ulicy Ogrodowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Dla omawianego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona żadnymi długami oraz hipotekami przymusowymi.

Cena wywoławcza        –  36.782,00 zł

wadium                   -    3.680,00 zł

Przetarg odbędzie  się  w dniu 15 grudnia 2014 roku o godzinie 830  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 grudnia 2014 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie  http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

 

Burmistrz Tyszowiec

Mariusz Zając

 
Kwesta w Czartowcu PDF Drukuj Email

W dniu 1 listopada 2014 roku na Cmentarzu Parafialnym w Czartowcu kwestowano na rzecz renowacji grobu 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. Pomysłodawcą kwesty był 4 Pułk Ułanów z Majdanu Górnego w barwach POW.

Pragniemy podziękować ks. Proboszczowi  Piotrowi Lizakowskiemu za udostępnienie miejsca, Burmistrzowi Tyszowiec Mariuszowi Zającowi za wsparcie inicjatywy oraz kwestującym uczniom
ze Szkoły Podstawowej im. Wydarzeń Września w Czartowczyku: Aleksandrze Piturze, Jakubowi Czernickiemu, Pawłowi Jaroni,  Markowi Seniowi oraz kombatantowi Tadeuszowi Szewczukowi i ułanowi Bohdanowi Bruśniakowi.

Dziękujemy ofiarodawcom za hojność – zebrano sumę 1091, 71 złotych.

Więcej…
 
"Złote" mistrzostwa młodych zapaśników PDF Drukuj Email

 

Z dwoma złotymi medalami wrócili z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strefy C w zapasach klasycznych zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. Na najwyższym stopniu podium stanęli Adam Gardzioła i Jakub Antoszewski.

W turnieju, który odbył się w niedzielę 26 października w Staszowie, startowało ponad stu zapaśników z czterech województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Adam okazał się bezkonkurencyjny w kategorii wagowej do 66 kilogramów, w której wszystkie swoje walki wygrał przed czasem, a w pojedynku finałowym wypunktował swojego rywala 8:0. Natomiast Jakub Antoszewski okazał się najsilniejszy w kategorii wagowej do 85 kilogramów, również wygrywając wszystkie swoje walki. W finale także pokazał swoją klasę i nie tracąc żadnego punktu, wygrał przez przewagę techniczną.

Warto dodać, że Jakub Antoszewski jako jedyny reprezentant klubu z Tyszowiec zdobył "potrójną koronę", czyli trzy złote medale w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w sumo oraz w zapasach w stylu wolnym i klasycznym.

Trener "Pogoni" Daniel Chwastek podkreśla, że obydwaj jego podopieczni są bardzo pracowici i perspektywiczni. Na co dzień uczęszczają do klasy sportowej o profilu zapaśniczym w tyszowieckim gimnazjum, gdzie dzięki zwiększonej liczbie zajęć sportowych i dogodnym warunkom mogą rozwijać swoje pasje i zdobywać kolejne trofea na krajowych matach.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email

 
Wnioski na usuwanie azbestu czekają na dotację PDF Drukuj Email

Jeszcze w tym miesiącu władze gminy Tyszowce złożą wniosek o przyznanie kolejnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zainteresowanie tą formą wsparcia wyraziło 40 właścicieli posesji, którzy chcą się pozbyć szkodliwych substancji w przyszłym roku. Złożone przez nich wnioski dotyczą ponad 11 ton azbestu. To nieco więcej niż w tym roku.

Gmina Tyszowce korzysta ze środków funduszu ochrony środowiska od pięciu lat. W tym roku otrzymała dotację na realizację prawie 50 wniosków od mieszkańców, którzy pozbyli się ponad 10,5 tony azbestu. Szacuje się, że do usunięcia pozostaje jeszcze prawie 3 200 ton.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania na 2015 rok powinna być znana w lutym lub marcu. Wiosną gmina chce ogłosić przetarg na wykonanie usługi, a firma, która go wygra będzie zabierać szkodliwe substancje w wakacje.

 
Ogłoszenie przetargi PDF Drukuj Email

1. GGL.6840.2.2014  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 20 o powierzchni 2.3919 ha położonej w Tyszowcach przy drodze gruntowej gminnej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

 

2 .GGL.6840.7.2013  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 345/2 o powierzchni 2.08 ha położonej w Klątwach w odległości 100 m od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

 

3 .GGL.6840.7.2013  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 345/5 o powierzchni 0.80 ha położonej w Klątwach przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

4. GGL.6840.4.2013  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 60 i 437 o łącznej powierzchni 1.02 ha położonej w Mikulinie przy asfaltowej drodze gminnej w sąsiedztwie drogi powiatowej Tyszowce – Łaszczów stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

5. GGL.7150.1.2014  

I przetarg ustny nieograniczony na wynajem całego budynku Przychodni w Tyszowcach na świadczenie usług medycznych, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 478.23 m2 użytkowany jako Przychodnia NZOZ oraz lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 304.72 m2 wraz z działką nr 1473/1 o powierzchni 2455 m2 .

6. GGL.6840.3.2014  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej oznaczonej nr działki 258/1 o powierzchni 0.2843 ha położonej w miejscowości Czermno przy asfaltowej drodze powiatowej w terenach zabudowy usługowej.

 
Udane powroty sumoków PDF Drukuj Email

Z trzema medalami wrócili z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strefy C w sumo zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Tyszowce.

Podczas zawodów, które w miniony weekend odbyły się w Chęcinach koło Kielc, na najwyższym stopniu podium stanęli Weronika Ryło i Jakub Antoszewski, a srebro zdobył Adam Gardzioła.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które są jedną z ważniejszych imprez w tej grupie wiekowej, wystartowała ponad setka zawodników i zawodniczek z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego.

Trener "Pogoni" Daniel Chwastek chwali swoich podopiecznych i podkreśla, że dwukrotna Mistrzyni Europy w sumo Weronika Ryło, powróciła na matę po dwuletniej przerwie spowodowanej wyjazdem za granicę, a Jakub Antoszewski ma za sobą półroczną przerwę, spowodowaną kontuzją. - Mimo to wrócił do wysokiej formy i w kategorii wagowej do 75 kilogramów nie dał szans swoim przeciwnikom. Wysoko należy ocenić także postawę Adama Gardzioły - podsumowuje Daniel Chwastek.
Obecnie jego podopieczni przygotowują się do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strefy C w zapasach w stylu wolnym chłopców i zapasach kobiet.

Więcej…
 
Zdrowe, bo wysportowane przedszkolaki PDF Drukuj Email

Liczba uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach z roku na rok zmniejsza się, co źle wpływa na ich rozwój, walkę ze stresem i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Dlatego tak ważne jest zachęcanie młodych ludzi do wysiłku fizycznego. W promowanie ruchu włączyli się członkowie sekcji zapaśniczej Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce, którzy w piątek 10 października zorganizowali pokazy i mini zawody w miejscowym przedszkolu.

- Chcieliśmy pokazać nauczycielom, rodzicom i dzieciom nowe formy ruchowe, które są bardzo bezpieczne i świetnie sprawdzają się podczas zajęć - mówi trener "Pogoni" Daniel Chwastek. Dyrektor przedszkola Halina Kraś dodaje, że pokazy i zawody miały też zachęcać dzieci do regularnego udziału w zajęciach ogólnorozwojowych, połączonych z gimnastyką i elementami sportów walki, prowadzonych w tyszowieckiej placówce przez trenera Chwastka.
Podczas piątkowego spotkania zapaśnicy "Pogoni" pokazali szereg ćwiczeń gimnastyczno-akrobatycznych oraz rzuty zapaśnicze, które najbardziej podobały się przedszkolakom.


Według Daniela Chwastka zajęcia w przedszkolu były "strzałem w dziesiątkę". - Skorzystałem z namowy moich starszych kolegów, którzy od kilku lat z powodzeniem prowadzą takie spotkania w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie czy Krotoszynie. Skoro tam dzieci chętni w nich uczestniczą i dzięki temu są zdrowsze i sprawniejsze, to dlaczego u nas ten pomysł miałby się nie sprawdzić - pyta retorycznie trener "Pogoni i zachęca do korzystania z tej propozycji ćwiczeń i pokazów. Informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 606 375 234 lub u dyrektor przedszkola w Tyszowcach.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

BPP. 7331.29 .2014                                                                                                               Tyszowce. 2014 .08.21                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 12.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap IV  – na działkach  Nr  geod :

 60/4, 57/1, 57/2, 57/3, 62/2, 63/5, 64/6, 100, 104, 108/1 położonych w obrębie Klątwy oraz na działkach o nr. ewid.: 2111, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1555,

1555,    1557, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1627/1, 1628, 1630, 1632, 1636, 1439/3, 1437, 1434, 1433/2, 1618/1, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430/1, 1430/2, 1431, 1438 położonych w obrębie Tyszowce - miasto w gminie Tyszowce.

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                   mgr inż. Mariusz  Zając

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 26.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni został wywieszony  wykaz lokali użytkowych

i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach w budynku  Przychodni NZOZ przeznaczonych do wynajmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy  ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu   www.tyszowce.pl

    Tyszowce, dnia  26.09.2014r.

 

 

Wykaz lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wynajęcia.

PRZYCHODNIA  W TYSZOWCACH

 

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w m2

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

UWAGI

Termin zawarcia umowy najmu

Forma

wynajmu

Wysokość czynszu za lokal użytkowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1473/1

2455

Lokal użytkowy służący ochronie zdrowia o pow. 478.23 m2  oraz lokale mieszkalne o pow.304.72mpołożone w budynku Przychodni w Tyszowcach

 

KW  57586  /nabyte aktem notarialn. Rep A Numer 3761/01 z dnia 25.10.2001r./

Miesięczny czynsz najmu za lokal użytkowy wynosi 3830.00 zł brutto natomiast miesięczny czynsz najmu za lokale mieszkalne wynosi 457.08 zł.

Cena wywoławcza za lokale użytkowe  wynosi 3830,00 zł

Na okres

 3 lat.

Przetarg ustny

nieograni-czony 

na lokale użytkowe natomiast czynsz za lokal mieszkalny wynosi w wysokości ustalonej Zarządzeniem Burmistrza

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum

3830.00 zł

miesięcznie plus postąpienie

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  wynajmu w/w  lokali  udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia  

18 października 2014 roku. 

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
Najlepsi w Europie PDF Drukuj Email

 

Nie trzeba trenować w wielkim klubie z dużego miasta, by osiągać nawet międzynarodowe sukcesy sportowe. Tę tezę kolejny raz potwierdzili zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce, którzy w niedzielę 21 września zdobyli dwa tytuły Mistrzów Europy.

Podczas mistrzostw Starego Kontynentu juniorów w sumo, które odbyły się w Lidzie na Białorusi, Polskę reprezentowało troje zawodników z Tyszowiec, zdobywając dwa złote i dwa brązowe medale.

Mistrzami Europy zostali Przemysław Piliszczuk w kategorii wagowej do 60 kilogramów i Jakub Darmochwał w kategorii do 90 kilogramów. W konkurencji drużynowej brązowe medale zdobyli Jakub Darmochwał i Katarzyna Jaremczuk.

Przemysław Piliszczuk zdecydowanie wygrał swoją kategorię. Szczególnie wysoko zostały ocenione jego dwie pierwsze walki, które stoczył z bardzo dobrymi reprezentantami Rosji i Ukrainy. - Złoto na Mistrzostwach Europy to kropka nad i, bo Przemek w tym roku zdominował krajową rywalizację w swojej kategorii wagowej, nie przegrywając ani jednego pojedynku - chwali swojego podopiecznego trener "Pogoni" Daniel Chwastek. W przypadku Jakuba Darmochwała na szczególne słowa uznania zasługuje wygrana w finale z aktualnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów w Sumo. Jakub Darmochwał to obecnie najbardziej utytułowany zawodnik klubu z Tyszowiec.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Sezon zapaśniczy rozpoczęty PDF Drukuj Email

 

Udanie rozpoczynają nowy sezon zapaśnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. Podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego Dzieci i Młodzików w Zapasach w Stylu Klasycznym, które w miniony weekend odbyły się w Tyszowcach, gospodarze zdobyli 10 medali.

Podopieczni trenera Daniela Chwastka wywalczyli 5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe krążki.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Adam Gardzioła, Jakub Niewiadomski, Jakub Jurkiewicz, Jakub Flak i Michał Stawarski. Srebrne medale zdobyli: Gabriel Jurkiewicz, Paweł Stawarski i Szymon Wlaź, a brązowe Adrian Rudnik i Filip Wlaź.

Gościem honorowym turnieju, który odbywał się w hali sportowej tyszowieckiego gimnazjum, był wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Głąb.

Zawody w Tyszowcach wpisały się na stałe do kalendarza sportowego Lubelskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego i corocznie już od kilku lat w ten sposób lubelscy zapaśnicy tym turniejem rozpoczynają rok szkolny.
- Nasz turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Pierwszy jest zasługą trenerów i zawodników, natomiast sukces organizacyjny zawdzięczamy sponsorom i ludziom dobrej woli, bez których przygotowanie tej imprezy nie było możliwe - mówi trener "Pogoni" Daniel Chwastek.

Podziękowania za pomoc należą się burmistrzowi Tyszowiec Mariuszowi Zającowi, dyrektor gimnazjum Dorocie Badyle, dyrektorowi Banku Zachodniego Dariuszowi Grabcowi oraz właścicielowi sklepu spożywczego Piotrowi Krasiowi.

Już za kilka dni zawodnicy "Pogoni" będą rywalizować w Mistrzostwach Europy Juniorów i Juniorek w Sumo. W turnieju, który odbędzie się w piątek 19 września na Białorusi, Polskę będą reprezentowali Katarzyna Jaremczuk, Przemysław Piliszczuk i Jakub Darmochwał. Wszyscy są aktualnymi mistrzami kraju w sumo.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Nabór wniosków na usuwanie azbestu PDF Drukuj Email

Mieszkańcy miasta i gminy Tyszowce, którzy chcą w przyszłym roku pozbyć się wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania. Na tej podstawie samorząd wystąpi o środki na ten cel do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Mamy opracowany gminny program usuwania azbestu, ale musimy wiedzieć jakie realnie wielkości są planowane przez właścicieli poszczególnych budynków. Dopiero mając taką wiedzę będziemy mogli wystąpić o dotację - mówi burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna być znana na początku roku. Wiosną gmina ogłosi przetarg na wykonanie usługi, a firma, która go wygra w wakacje będzie zabierać szkodliwe substancje.

Gmina Tyszowce korzysta ze środków funduszu ochrony środowiska od pięciu lat. W tym roku otrzymała dotację na realizację prawie 50 wniosków od mieszkańców, którzy do połowy września pozbędą się ponad 10,5 tony azbestu. Szacuje się, że do usunięcia pozostanie jeszcze prawie 3 200 ton szkodliwych substancji.

Burmistrz Zając przypomina, że zmianę pokrycia dachowego z eternitu na inny materiał należy zgłosić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Po otrzymaniu jego decyzji wnioskodawca powinien wypełnić odpowiedni wniosek i do 30 września złożyć go w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 
ogłoszenie PDF Drukuj Email

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331.27 .2014        

                                           Tyszowce. 2014 r .08.12

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 11.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap III  – na działkach  Nr  geod :

  1970/1, 1970/2, 1992/2, 1440, 1447/2, 1449, 1458, 1459/4, 1460/3, 1461, 1462/1, 1462/5, 1462/6, 1472, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1486/1, 1493, 1494, 1495, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514/3, 1523/1, 1523/2, 1530, 1533, 1534/1, 1534/2, 1536/2, 1536/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1558/1, 1558/3, 1562, 1584, 1585, 1627/1, 1647, 1648, 2111, 2208/3, 1514/5, 2016/2, 1979

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec  

mgr inż. Mariusz  Zając

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni zostały wywieszone  wykazy nieruchomości położonych na  terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. w miejscowości Klątwy – nieruchomości niezabudowane  oznaczone nr działki: nr 345/2 o  powierzchni 2.08 ha

             nr 345/5 o  powierzchni 0.80 ha

2. w miejscowości Czermno – nieruchomość zabudowana oznaczona nr działki 258 o powierzchni 0.2841 ha 

3. w miejscowości Mikulin – oznaczone nr działki:

             nr 437 o pow. 0.19 ha

             nr 60   o pow. 0.83 ha

o łącznej powierzchni  1.02 ha

4. w miejscowości Tyszowce – nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 20 o pow. 2.3919 ha

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 1. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

2. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Czermnie przeznaczonych do sprzedaży

3. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do sprzedaży

4. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

5. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Mikulinie przeznaczonych do sprzedaży

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki 1384/7 o powierzchni 0.0754 ha położonej w Tyszowcach stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie   gminy

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm./ Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Znak

 

GGL.6840.4.2014

 

Według księgi wieczystej

 

Księga wieczysta: ZA1T/00065879/7

Województwo: lubelskie, powiat: tomaszowski

gmina: Tyszowce, miejscowość: Tyszowce

Działka ewidencyjna:  nr 1384/7

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 29 grudnia 2094 roku.

Według katastru nieruchomości

Województwo: lubelskie,

 powiat: tomaszowski

 jednostka ewidencyjna:Tyszowce - miasto, obręb:Tyszowce - miasto

Działka ewidencyjna: 1384/7 arkusz ewidencyjny: 6

Powierzchnia nieruchomości

0.0754 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość budowlana budownictwa usługowego nie zabudowana  pozostająca w użytkowaniu wieczystym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy usługowej

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena nieruchomości

- Prawo własności – 36 071.00      zł

/ trzydzieści sześć  tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych/

- prawo wieczystego   użytkowania – 22.130.00 zł  /dwadzieścia dwa tysiące    sto trzydzieści złotych/

- prawo własności po zaliczeniu kwoty równej  wartości prawa użytkowania  wieczystego – 13.941.00 zł /trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych/

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.  34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami1)

20 października 2014 r.

 

1) ustawa z dnia  21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.  zm./

Art. 34. 1. w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216n, przysługuje osobie, która spełnia jedno z następujących warunków:

1)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 : termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierca, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2