Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email

 
Wnioski na usuwanie azbestu czekają na dotację PDF Drukuj Email

Jeszcze w tym miesiącu władze gminy Tyszowce złożą wniosek o przyznanie kolejnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zainteresowanie tą formą wsparcia wyraziło 40 właścicieli posesji, którzy chcą się pozbyć szkodliwych substancji w przyszłym roku. Złożone przez nich wnioski dotyczą ponad 11 ton azbestu. To nieco więcej niż w tym roku.

Gmina Tyszowce korzysta ze środków funduszu ochrony środowiska od pięciu lat. W tym roku otrzymała dotację na realizację prawie 50 wniosków od mieszkańców, którzy pozbyli się ponad 10,5 tony azbestu. Szacuje się, że do usunięcia pozostaje jeszcze prawie 3 200 ton.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania na 2015 rok powinna być znana w lutym lub marcu. Wiosną gmina chce ogłosić przetarg na wykonanie usługi, a firma, która go wygra będzie zabierać szkodliwe substancje w wakacje.

 
Ogłoszenie przetargi PDF Drukuj Email

1. GGL.6840.2.2014  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 20 o powierzchni 2.3919 ha położonej w Tyszowcach przy drodze gruntowej gminnej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

 

2 .GGL.6840.7.2013  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 345/2 o powierzchni 2.08 ha położonej w Klątwach w odległości 100 m od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

 

3 .GGL.6840.7.2013  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 345/5 o powierzchni 0.80 ha położonej w Klątwach przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

4. GGL.6840.4.2013  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 60 i 437 o łącznej powierzchni 1.02 ha położonej w Mikulinie przy asfaltowej drodze gminnej w sąsiedztwie drogi powiatowej Tyszowce – Łaszczów stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

5. GGL.7150.1.2014  

I przetarg ustny nieograniczony na wynajem całego budynku Przychodni w Tyszowcach na świadczenie usług medycznych, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 478.23 m2 użytkowany jako Przychodnia NZOZ oraz lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 304.72 m2 wraz z działką nr 1473/1 o powierzchni 2455 m2 .

6. GGL.6840.3.2014  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej oznaczonej nr działki 258/1 o powierzchni 0.2843 ha położonej w miejscowości Czermno przy asfaltowej drodze powiatowej w terenach zabudowy usługowej.

 
Udane powroty sumoków PDF Drukuj Email

Z trzema medalami wrócili z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strefy C w sumo zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Tyszowce.

Podczas zawodów, które w miniony weekend odbyły się w Chęcinach koło Kielc, na najwyższym stopniu podium stanęli Weronika Ryło i Jakub Antoszewski, a srebro zdobył Adam Gardzioła.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które są jedną z ważniejszych imprez w tej grupie wiekowej, wystartowała ponad setka zawodników i zawodniczek z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego.

Trener "Pogoni" Daniel Chwastek chwali swoich podopiecznych i podkreśla, że dwukrotna Mistrzyni Europy w sumo Weronika Ryło, powróciła na matę po dwuletniej przerwie spowodowanej wyjazdem za granicę, a Jakub Antoszewski ma za sobą półroczną przerwę, spowodowaną kontuzją. - Mimo to wrócił do wysokiej formy i w kategorii wagowej do 75 kilogramów nie dał szans swoim przeciwnikom. Wysoko należy ocenić także postawę Adama Gardzioły - podsumowuje Daniel Chwastek.
Obecnie jego podopieczni przygotowują się do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strefy C w zapasach w stylu wolnym chłopców i zapasach kobiet.

Więcej…
 
Zdrowe, bo wysportowane przedszkolaki PDF Drukuj Email

Liczba uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach z roku na rok zmniejsza się, co źle wpływa na ich rozwój, walkę ze stresem i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Dlatego tak ważne jest zachęcanie młodych ludzi do wysiłku fizycznego. W promowanie ruchu włączyli się członkowie sekcji zapaśniczej Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce, którzy w piątek 10 października zorganizowali pokazy i mini zawody w miejscowym przedszkolu.

- Chcieliśmy pokazać nauczycielom, rodzicom i dzieciom nowe formy ruchowe, które są bardzo bezpieczne i świetnie sprawdzają się podczas zajęć - mówi trener "Pogoni" Daniel Chwastek. Dyrektor przedszkola Halina Kraś dodaje, że pokazy i zawody miały też zachęcać dzieci do regularnego udziału w zajęciach ogólnorozwojowych, połączonych z gimnastyką i elementami sportów walki, prowadzonych w tyszowieckiej placówce przez trenera Chwastka.
Podczas piątkowego spotkania zapaśnicy "Pogoni" pokazali szereg ćwiczeń gimnastyczno-akrobatycznych oraz rzuty zapaśnicze, które najbardziej podobały się przedszkolakom.


Według Daniela Chwastka zajęcia w przedszkolu były "strzałem w dziesiątkę". - Skorzystałem z namowy moich starszych kolegów, którzy od kilku lat z powodzeniem prowadzą takie spotkania w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie czy Krotoszynie. Skoro tam dzieci chętni w nich uczestniczą i dzięki temu są zdrowsze i sprawniejsze, to dlaczego u nas ten pomysł miałby się nie sprawdzić - pyta retorycznie trener "Pogoni i zachęca do korzystania z tej propozycji ćwiczeń i pokazów. Informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 606 375 234 lub u dyrektor przedszkola w Tyszowcach.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

BPP. 7331.29 .2014                                                                                                               Tyszowce. 2014 .08.21                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 12.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap IV  – na działkach  Nr  geod :

 60/4, 57/1, 57/2, 57/3, 62/2, 63/5, 64/6, 100, 104, 108/1 położonych w obrębie Klątwy oraz na działkach o nr. ewid.: 2111, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1555,

1555,    1557, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1627/1, 1628, 1630, 1632, 1636, 1439/3, 1437, 1434, 1433/2, 1618/1, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430/1, 1430/2, 1431, 1438 położonych w obrębie Tyszowce - miasto w gminie Tyszowce.

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                   mgr inż. Mariusz  Zając

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 26.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni został wywieszony  wykaz lokali użytkowych

i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach w budynku  Przychodni NZOZ przeznaczonych do wynajmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy  ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu   www.tyszowce.pl

    Tyszowce, dnia  26.09.2014r.

 

 

Wykaz lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wynajęcia.

PRZYCHODNIA  W TYSZOWCACH

 

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w m2

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

UWAGI

Termin zawarcia umowy najmu

Forma

wynajmu

Wysokość czynszu za lokal użytkowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1473/1

2455

Lokal użytkowy służący ochronie zdrowia o pow. 478.23 m2  oraz lokale mieszkalne o pow.304.72mpołożone w budynku Przychodni w Tyszowcach

 

KW  57586  /nabyte aktem notarialn. Rep A Numer 3761/01 z dnia 25.10.2001r./

Miesięczny czynsz najmu za lokal użytkowy wynosi 3830.00 zł brutto natomiast miesięczny czynsz najmu za lokale mieszkalne wynosi 457.08 zł.

Cena wywoławcza za lokale użytkowe  wynosi 3830,00 zł

Na okres

 3 lat.

Przetarg ustny

nieograni-czony 

na lokale użytkowe natomiast czynsz za lokal mieszkalny wynosi w wysokości ustalonej Zarządzeniem Burmistrza

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum

3830.00 zł

miesięcznie plus postąpienie

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  wynajmu w/w  lokali  udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia  

18 października 2014 roku. 

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
Najlepsi w Europie PDF Drukuj Email

 

Nie trzeba trenować w wielkim klubie z dużego miasta, by osiągać nawet międzynarodowe sukcesy sportowe. Tę tezę kolejny raz potwierdzili zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce, którzy w niedzielę 21 września zdobyli dwa tytuły Mistrzów Europy.

Podczas mistrzostw Starego Kontynentu juniorów w sumo, które odbyły się w Lidzie na Białorusi, Polskę reprezentowało troje zawodników z Tyszowiec, zdobywając dwa złote i dwa brązowe medale.

Mistrzami Europy zostali Przemysław Piliszczuk w kategorii wagowej do 60 kilogramów i Jakub Darmochwał w kategorii do 90 kilogramów. W konkurencji drużynowej brązowe medale zdobyli Jakub Darmochwał i Katarzyna Jaremczuk.

Przemysław Piliszczuk zdecydowanie wygrał swoją kategorię. Szczególnie wysoko zostały ocenione jego dwie pierwsze walki, które stoczył z bardzo dobrymi reprezentantami Rosji i Ukrainy. - Złoto na Mistrzostwach Europy to kropka nad i, bo Przemek w tym roku zdominował krajową rywalizację w swojej kategorii wagowej, nie przegrywając ani jednego pojedynku - chwali swojego podopiecznego trener "Pogoni" Daniel Chwastek. W przypadku Jakuba Darmochwała na szczególne słowa uznania zasługuje wygrana w finale z aktualnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów w Sumo. Jakub Darmochwał to obecnie najbardziej utytułowany zawodnik klubu z Tyszowiec.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Sezon zapaśniczy rozpoczęty PDF Drukuj Email

 

Udanie rozpoczynają nowy sezon zapaśnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. Podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego Dzieci i Młodzików w Zapasach w Stylu Klasycznym, które w miniony weekend odbyły się w Tyszowcach, gospodarze zdobyli 10 medali.

Podopieczni trenera Daniela Chwastka wywalczyli 5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe krążki.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Adam Gardzioła, Jakub Niewiadomski, Jakub Jurkiewicz, Jakub Flak i Michał Stawarski. Srebrne medale zdobyli: Gabriel Jurkiewicz, Paweł Stawarski i Szymon Wlaź, a brązowe Adrian Rudnik i Filip Wlaź.

Gościem honorowym turnieju, który odbywał się w hali sportowej tyszowieckiego gimnazjum, był wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Głąb.

Zawody w Tyszowcach wpisały się na stałe do kalendarza sportowego Lubelskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego i corocznie już od kilku lat w ten sposób lubelscy zapaśnicy tym turniejem rozpoczynają rok szkolny.
- Nasz turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Pierwszy jest zasługą trenerów i zawodników, natomiast sukces organizacyjny zawdzięczamy sponsorom i ludziom dobrej woli, bez których przygotowanie tej imprezy nie było możliwe - mówi trener "Pogoni" Daniel Chwastek.

Podziękowania za pomoc należą się burmistrzowi Tyszowiec Mariuszowi Zającowi, dyrektor gimnazjum Dorocie Badyle, dyrektorowi Banku Zachodniego Dariuszowi Grabcowi oraz właścicielowi sklepu spożywczego Piotrowi Krasiowi.

Już za kilka dni zawodnicy "Pogoni" będą rywalizować w Mistrzostwach Europy Juniorów i Juniorek w Sumo. W turnieju, który odbędzie się w piątek 19 września na Białorusi, Polskę będą reprezentowali Katarzyna Jaremczuk, Przemysław Piliszczuk i Jakub Darmochwał. Wszyscy są aktualnymi mistrzami kraju w sumo.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Nabór wniosków na usuwanie azbestu PDF Drukuj Email

Mieszkańcy miasta i gminy Tyszowce, którzy chcą w przyszłym roku pozbyć się wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania. Na tej podstawie samorząd wystąpi o środki na ten cel do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Mamy opracowany gminny program usuwania azbestu, ale musimy wiedzieć jakie realnie wielkości są planowane przez właścicieli poszczególnych budynków. Dopiero mając taką wiedzę będziemy mogli wystąpić o dotację - mówi burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna być znana na początku roku. Wiosną gmina ogłosi przetarg na wykonanie usługi, a firma, która go wygra w wakacje będzie zabierać szkodliwe substancje.

Gmina Tyszowce korzysta ze środków funduszu ochrony środowiska od pięciu lat. W tym roku otrzymała dotację na realizację prawie 50 wniosków od mieszkańców, którzy do połowy września pozbędą się ponad 10,5 tony azbestu. Szacuje się, że do usunięcia pozostanie jeszcze prawie 3 200 ton szkodliwych substancji.

Burmistrz Zając przypomina, że zmianę pokrycia dachowego z eternitu na inny materiał należy zgłosić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Po otrzymaniu jego decyzji wnioskodawca powinien wypełnić odpowiedni wniosek i do 30 września złożyć go w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 
ogłoszenie PDF Drukuj Email

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331.27 .2014        

                                           Tyszowce. 2014 r .08.12

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 11.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap III  – na działkach  Nr  geod :

  1970/1, 1970/2, 1992/2, 1440, 1447/2, 1449, 1458, 1459/4, 1460/3, 1461, 1462/1, 1462/5, 1462/6, 1472, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1486/1, 1493, 1494, 1495, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514/3, 1523/1, 1523/2, 1530, 1533, 1534/1, 1534/2, 1536/2, 1536/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1558/1, 1558/3, 1562, 1584, 1585, 1627/1, 1647, 1648, 2111, 2208/3, 1514/5, 2016/2, 1979

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec  

mgr inż. Mariusz  Zając

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni zostały wywieszone  wykazy nieruchomości położonych na  terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. w miejscowości Klątwy – nieruchomości niezabudowane  oznaczone nr działki: nr 345/2 o  powierzchni 2.08 ha

             nr 345/5 o  powierzchni 0.80 ha

2. w miejscowości Czermno – nieruchomość zabudowana oznaczona nr działki 258 o powierzchni 0.2841 ha 

3. w miejscowości Mikulin – oznaczone nr działki:

             nr 437 o pow. 0.19 ha

             nr 60   o pow. 0.83 ha

o łącznej powierzchni  1.02 ha

4. w miejscowości Tyszowce – nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 20 o pow. 2.3919 ha

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 1. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

2. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Czermnie przeznaczonych do sprzedaży

3. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do sprzedaży

4. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

5. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Mikulinie przeznaczonych do sprzedaży

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki 1384/7 o powierzchni 0.0754 ha położonej w Tyszowcach stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie   gminy

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm./ Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Znak

 

GGL.6840.4.2014

 

Według księgi wieczystej

 

Księga wieczysta: ZA1T/00065879/7

Województwo: lubelskie, powiat: tomaszowski

gmina: Tyszowce, miejscowość: Tyszowce

Działka ewidencyjna:  nr 1384/7

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 29 grudnia 2094 roku.

Według katastru nieruchomości

Województwo: lubelskie,

 powiat: tomaszowski

 jednostka ewidencyjna:Tyszowce - miasto, obręb:Tyszowce - miasto

Działka ewidencyjna: 1384/7 arkusz ewidencyjny: 6

Powierzchnia nieruchomości

0.0754 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość budowlana budownictwa usługowego nie zabudowana  pozostająca w użytkowaniu wieczystym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy usługowej

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena nieruchomości

- Prawo własności – 36 071.00      zł

/ trzydzieści sześć  tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych/

- prawo wieczystego   użytkowania – 22.130.00 zł  /dwadzieścia dwa tysiące    sto trzydzieści złotych/

- prawo własności po zaliczeniu kwoty równej  wartości prawa użytkowania  wieczystego – 13.941.00 zł /trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych/

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.  34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami1)

20 października 2014 r.

 

1) ustawa z dnia  21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.  zm./

Art. 34. 1. w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216n, przysługuje osobie, która spełnia jedno z następujących warunków:

1)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 : termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierca, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Gminne Święto plonów w Marysinie PDF Drukuj Email

Osiem wieńców wzięło udział w konkursie podczas tegorocznych Dożynek Gminy Tyszowce. Wszystkie były tak ładne, misternie skonstruowane i pracochłonne, że jury postanowiło docenić wszystkich autorów.

Nagrody oebrali je przedstawiciele miejscowości: Marysin, Wakijów, Przewale, Zamłynie, Tyszowce, Klątwy, Mikulin i Podbór.

Rozstrzygnięcie konkursu było jednym z elementów święta plonów, które w tym roku odbyło się w niedzielę 31 sierpnia w Marysinie.

Rozstrzygnięcie konkursu było jednym z elementów święta plonów, które w tym roku odbyło się w niedzielę 31 sierpnia w Marysinie.

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta na placu przy miejscowej świetlicy wiejskiej, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Perespie ksiądz Jarosław Pukaluk.


Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta na placu przy miejscowej świetlicy wiejskiej, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Perespie ksiądz Jarosław Pukaluk. Po eucharystii burmistrz Mariusz Zając odebrał tradycyjny bochen chleba od starostów dożynek, którymi byli Lilla Soroka z Marysina i Henryk Adamczuk z Mikulina.


Niezwykle ciekawa była kolejna część święta plonów, w której mieszkańcy Marysina przypomnieli jak dawniej wyglądały żniwa. Podczas inscenizacji pokazali m.in. młócenie zboża cepem oraz za pomocą maszyn, niegdyś używanych na wsi.


W części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze "Dominanta" z Zamłynia i "Mamuśki" z Wakijowa oraz grupa z Tyszowiec i Mikulina, zaś wieczorem zagrały zespoły: "Solaris", "Tex", "Faster", "BeatMagic" i "No Name".

Wprawdzie przed ostatnimi wykonawcami w Marysinie pogoda pogorszyła się, ale nawet padający deszcz nie był w stanie popsuć zabawy uczestnikom dożynek.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 BPP. 7331.18 .2014                                                                                                      Tyszowce. 2014 r .09 .01

ZAWIADOMIENIE

 

      Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 28.08.2014 r  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap I  – na działkach  Nr  geod :

 64/2, 66, 83, 85 w obrębie Podbór i działkach nr geod: 497, 4999/1, 499/2, 500/1, 500/2, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511, 512/1, 512/2, 513, 609, 610, 1383/1, 1383/3, 1383/5, 1384/1, 1384/3,  1651/2, 1656/1, 1658, 1659/2, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1832/1, 2105/1, 2105/2 położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec

mgr inż. Mariusz  Zając

 
PODZIĘKOWANIE PDF Drukuj Email