04 LUT 2019

Rozpoczynamy Miesiąc Bezpiecznego Internetu!

images

Jutrzejszy Światowym Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole ma na celu zwrócenie uwagi nauczycieli, wychowawców oraz rodziców na coraz częściej pojawiające się w Internecie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.