images

07 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Lipowcu.

Sołtysem została ponownie wybrana Pani Franciszka Rykaluk. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.