images

11 MAR 2019

11 marca Dzień Sołtysa

Dobiega końca siódma kadencja sołtysów, którzy są przewodniczącymi organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy czyli sołectwa.

 

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego sołectwa. To między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu, sumiennemu wykonywaniu wszystkich zadań, trosce o mieszkańców, czuwaniu na estetyką sołectwa, wizerunek naszej gminy stale się poprawia.

 

Na osobie sprawującej funkcję sołtysa spoczywa wielka odpowiedzialność. To sołtys jest najbliżej lokalnej społeczności, najbardziej dostrzega jej potrzeby. Nikt inny jak sołtys potrafi znakomicie zintegrować mieszkańców i wyzwolić w nich aktywność do działania na rzecz środowiska wiejskiego.

 

Dziękuję za wywiązanie się z tej odpowiedzialności.

 

Pozostając z wyrazami szacunku i poważania, życzę realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz własnego środowiska i Gminy Tyszowce, sukcesów, zadowolenia oraz pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski

 

 

 

Tyszowce, dnia 11 marca 2019 r.