images

13 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Tyszowce.

Sołtysem została ponownie wybrana Pani Marta Kocira. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.