images

14 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Zamłynie.

Sołtysem została ponownie wybrana Pani Lucyna Skrzecz. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.