images

19 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Klątwy.


Sołtysem został ponownie wybrany Pan Henryk Guz. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.