images

20 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rudka.

Sołtysem został ponownie wybrany Pan Wiesław Zub. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.