images

21 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przewale.

Nowym Sołtysem Sołectwa Przewale został wybrany Pan Krzysztof Kniaź. Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Sołtysowi! Dziękujemy także Wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w spotkaniu oraz angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.