images

26 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niedźwiedzia Góra

Sołtysem została ponownie wybrana Pani Krystyna Kusiak. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.