images

17 KWI 2019

Lista wyłączeń prądu w dniach 24 i 25 kwietnia

2019-04-24 06:30 2019-04-24 08:00

1 Tyszowce ul. Kościelna Cegielnia Tyszowce Cegielnia

2019-04-24 06:30 2019-04-24 08:00 
1 Zamłynie ul. Garbarska ul. Zamojska Zamłynie: 1, 2.

2019-04-24 06:30 2019-04-24 08:00

1 Tyszowce
ul. Armii Krajowej
ul. Czarnieckiego
ul. Jurydyka
ul. Hetmańska
ul. Kilińskiego
ul. Konfederacji Tyszowieckiej
ul. Kościelna
ul. Antoniego Łukaszewskiego
ul. 3 Maja
ul. Niezgody
ul. Ogrodowa
ul. Partyzantów
ul. Rynek
ul. Szewska
ul. Szkolna
ul. Targowa
Tyszowce: Rynek, ZOZ, 3-go Maja.

2019-04-24 06:30 2019-04-24 09:00 
2 Tyszowce ul. Targowa, Tyszowce Rynek

2019-04-25 08:00 2019-04-25 18:00

10 Tyszowce ul. 3 Maja od skrzyżowania od ul. Średniej ul. Szkolna Tyszowce Dębina 2