images

26 KWI 2019

INFORMACJA

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Tyszowce obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 4, 

- Nr 3, w liczbie 4, 

- Nr 4, w liczbie 3, 

- Nr 5, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 3, 

- Nr 7, w liczbie 3, 

- Nr 8, w liczbie 2, 

- Nr 9, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Zamościu II

 

(-) Ewa Adamiak