images

30 KWI 2019

I N F O R M A C J A

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA

 

30.04.2019 r.  WYPŁACANY  JEST

 

ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO

 

ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU

 

NAPĘDOWEGO  ZA  OKRES  OD

 

01.08.2018 r.  DO  31.01.2019 r.

 

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                                                    /-/ ANDRZEJ PODGÓRSKI