images

30 KWI 2019

Szkolenie rolników

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie rolników z terenu Gminy Tyszowce  z zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance). Organizatorem szkolenia była Lubelska Izba Rolnicza.