images

15 WRZ 2019

Obchody 600-lecia lokacji Tyszowiec

Rok 2019 to szczególna data w historii Tyszowiec, bowiem w tym roku obchodzimy 600-lecie lokacji miasta Tyszowce.

            Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 15 września na Placu im. Konfederacji Tyszowieckiej. Uroczystej  mszy świętej w asyście świec tyszowieckich i pocztów sztandarowych przewodniczył proboszcz Parafii p.w. św. Leonarda w Tyszowcach ks. Piotr Kawecki, któremu przy ołtarzu asystowali ks. Andrzej Michalski oraz ks. Andrzej Traczykiewicz. Po mszy św. głos zabrał Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, który oficjalnie powitał zgromadzonych na placu mieszkańców oraz zaproszonych gości, wśród których byli min. Poseł na Sejm VIII kadencji Pan Stanisław Żmijan, Dyrektor Biura Senatora Jerzega Chróścikowskiego Pani Joanna Jabłońska,  Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Piotr Matej, Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Pan Adam Piasecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Cielica, radni Rady Powiatu Pani Teresa Chrastina i Pan Dariusz Grabiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach Pan Antoni Wawryca, Wójt Gminy  Krynice Pan Jacek Wiśniewski, radni Rady Miejskiej w Tyszowcach na czele z Przewodniczącym Rady Panem Marcinem Kawałko, sołtysi,  kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tyszowce, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego a także lokalne stowarzyszenia, lokalni i regionalni przedsiębiorcy.  Po przemówieniu Burmistrza głos zabrali zaproszeni goście, którzy podczas swoich  wystąpień odczytali również  listy gratulacyjne skierowane do Burmistrza i mieszkańców Tyszowiec od władz parlamentarnych, wojewódzkich i powiatowych.

            W czasie  obchodów mieszkańcy wraz zaproszonymi gośćmi wysłuchali bogatego rysu historycznego Tyszowiec, po czym przeszli pod pomnik butów „Tyszowiaków”,  gdzie uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach Pan Marcin Kawałko i twórca pomnika malarz i rzeźbiarz Pan Cezary Sienkiel, zaś uroczystego pobłogosławienia dokonał proboszcz ks. Piotr Kawecki. Po odsłonięciu głos przy pomniku zabrał dziennikarz i regionalista oraz autor książki „Tu szewce” Pan Robert Horbaczewski, przytaczając wiele anegdot na temat bogatej historii rzemiosła szycia butów tyszowiaków.

            Kolejnym elementem uroczystości było uroczyste posadzenie dębu upamiętniającego 600-lecie Tyszowiec. Posadzenia dokonał Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, któremu towarzyszyli proboszcz parafii ks. Piotr Kawecki i zaproszeni goście.

            Zebrana na placu publiczność miała okazję spróbować lokalnych potraw i wypieków, przygotowanych przez  Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Czartowczyka i Wakijowa. Ponadto można było podziwiać wyroby lokalnych twórców ludowych, którzy zaprezentowali swoje dzieła z porcelany, szkła, wikliny i wosku pszczelego.

            Po oficjalnych uroczystościach nadszedł czas na część artystyczną, którą rozpoczęły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach. Następnie na scenie przed publicznością wystąpił zespół wokalny Bell Canto, a po nim  zespół wokalny „Hubal” reprezentujący Klub 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, który wykonał szereg pieśni patriotycznych i żołnierskich. Na zakończenie uroczystości zebranej na placu publiczności przygrywał zespół „Bogatko Band”. Uroczystości 600-lecia lokacji Tyszowiec odbyły się w duchu radosnej i patriotycznej atmosfery.