images

18 WRZ 2019

Listy i Dyplomy Gratulacyjne

Szanowni Państwo,

            W niedzielę 15 września 2019 r. odbyły się uroczystości rocznicowe związane  z jubileuszem 600-lecia Tyszowiec. Z  tej okazji  na ręce Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego wpłynęły  listy i dyplomy gratulacyjne

 od

Posła do Parlamentu Europejskiego  - Pana  Krzysztofa Hetmana, 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej  - Pana Jerzego Chróścikowskiego ,

 Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana  Sławomira Zawiślaka, 

Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Tomasza Zielińskiego,

 Wojewody Lubelskiego – Pana Przemysława Czarnka, 

Marszałka Województwa Lubelskiego  - Pana Jarosława Stawiarskiego,

 Starosty Tomaszowskiego - Pana Henryka Karwana, 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski – Pana Leszka Dmitrocy,

Zakonu Sióstr Kamedułek z Tyszowiec.

            Wszystkim Autorom listów i dyplomów gratulacyjnych serdecznie dziękujemy.