images

10 PAŻ 2019

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Wielka 62; 22-630 Tyszowce, informuje odbiorców wody zasilanych z ujęcia w Tyszowcach ul. Kościelna, że w związku z pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej, woda do picia nadaje się po przegotowaniu.

Obecnie trwają czynności mające na celu poprawę jakości wody.

Poniżej umieszczamy Komunikat oraz Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.