images

14 PAŻ 2019

Wojewódzki Dzień Seniora

Seniorzy z gminy Tyszowce wzięli udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Seniora”, które odbyły się 11.10.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” ogłoszonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zgłosił pięć seniorek z gminy Tyszowce do konkursu „Aktywny senior”.

Tytuł „Aktywny senior” i nagrodę otrzymała Pani Wanda Watraczuk z Wakijowa, która jest
w gronie pięciu najbardziej aktywnych seniorów w województwie lubelskim.

Pozostałe Panie tj.: Emilia Wiśniewska z Wakijowa, Marianna Jurkiewicz z Tyszowiec, Maria Podkańska z Tyszowiec oraz Maria Jezierska z Tyszowiec otrzymały podziękowania za udział w konkursie.

Gratulujemy Pani Wandzie Watraczuk tytułu „Aktywny senior” i zachęcamy seniorów do aktywnego działania oraz aplikowania o ten zaszczytny tytuł.

Pan Andrzej Pogórski – Burmistrz Tyszowiec odebrał od Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego podziękowania dla gminy Tyszowce za udział w konkursie „Gmina przyjazna seniorom”.

W 2019 r. w konkursie wyróżniono gminy Lubartów, Lublin i Borki. Gmina Tyszowce
w dalszym ciągu będzie rozwijać działalność na rzecz seniorów i aplikować w kolejnych latach o tytuł „Gminy Przyjaznej Seniorom”.