images

25 PAŻ 2019

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Przed chwilą Urząd Miejski w Tyszowcach otrzymał komunikat od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tyszowce 1.