images

30 PAŻ 2019

Informacja Prezesa Zarządu PUK Sp. z o.o. w Tyszowcach.

Szanowni Państwo - Odbiorcy wody z wodociągu w Tyszowcach. Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji jako mieszkańcy Tyszowiec, Zamłynia i Klątw z jednej strony a my - pracownicy i mieszkańcy tych samych miejscowości z drugiej strony. Z powodu do tej pory do końca niewyjaśnionego, od prawie trzech tygodni mamy w kranach wodę zawierająca w swoim składzie niepożądane bakterie. Pomimo niemal ciągłego chlorowania wody a następnie płukania sieci poprzez wypuszczenie wody przez hydranty, do tej pory nie udało się jej skutecznie uzdatnić. Każda wcześniejsza podobna sytuacja, po jednokrotnym, czasem dwukrotnym chlorowaniu podchlorynem sodu, pozwalała na skuteczne uzdatnianie wody w wodociągu.

W obecnej sytuacji jesteśmy po 8 awariach na sieci w okresie ok. 30 dni i za każdym razem zmuszeni byliśmy zamykać 7 razy lewobrzeżną część wodociągu dla Tyszowiec, Zamłynia i Klątw. Jedna awaria zdarzyła się na ulicy 3 Maja z zamknięciem części wodociągu. Zamknięcie wodociągu, szczególnie takie , które prowadzi do odwodnienia rur jest szczególnie groźne i bardzo często prowadzi do zniszczenia tzw. biofilmu czyli mikroflory, która występuje w każdym wodociągu. Powtórne zalanie wodociągu zawsze powoduje zniszczenie równowagi życia biologicznego w nim. Potrzeba czasu na jego odrodzenie. Po jednej awarii nie jest to trudne. Po takiej serii awarii jest to, czego doświadczamy wszyscy, bardzo trudne. Działania pracowników przez cały okres, nie dają oczekiwanych rezultatów.

Do dnia dzisiejszego z wodociągu w Tyszowcach pobranych zostało kilkanaście próbek wody do badania. Ostatnie dwie dzisiaj, 29 października, wczoraj 3. Czekamy na wyniki badań a pracownicy ciągle chorują wodę w wodociągu. Z dotychczasowych badań wynika, że na szczęście woda w studni na ujęciu jest wolna od bakterii. Do skażenia wtórnego dochodzi w wodociągu.

Wszyscy pracownicy Spółki bardzo przeżywamy tę sytuację i robimy wszystko aby doprowadzić, we współpracy z Burmistrzem Tyszowiec, Sanepidem z Tomaszowa Lubelskiego z którym jestem w ciągłym kontakcie, a także z innymi przedsiębiorstwami do skutecznej dezynfekcji wody i sprawienie aby na nadchodzący długi, szczególny weekend, każdy z nas mógł bezpiecznie i bez ograniczeń korzystać z dobrodziejstwa czystej i zdrowej wody w każdym domu.

Osobiście znalazłem się po raz pierwszy w tak trudnej sytuacji, w której nasze działania powinny być skuteczne a z jakiegoś powodu ciągle nie możemy osiągnąć właściwego rezultatu.
Przepraszam wszystkich za zaistniałą sytuację i proszę o cierpliwość. Liczymy, że za kilka dni sytuacja wróci do normy.

O wynikach badań powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Waldemar Warzocha - Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. w Tyszowcach.