images

06 LIS 2019

Instytut Pamięci Narodowej wykonał renowację krzyża w miejscowości Podbór

Dzięki staraniom Pana Bartłomieja Szyprowskiego, w październiku 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie wykonał renowację krzyża  znajdującego się w miejscowości Podbór. Renowacja polegała na  poprawienie jego osadzenia, naprawie poziomej belki, zabezpieczeniu drewna przed zniszczeniem, położeniu kostki, ustawieniu kwietników oraz dodatkowo została dodana tablica upamiętniającą  zdarzenie historyczne związane z krzyżem. Ów krzyż został  postawiony 17 sierpnia 1947 r. przez Mariana Pilarskiego  -  dowódcę 21. kompanii tyszowieckiej AK, ostatniego dowódcę obwodu zamojskiego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" i inspektora II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej oraz jego podkomendnych na pamiątkę obławy niemieckiej na żołnierzy AK i niewydanie przez okoliczną ludność Mariana Pilarskiego, który wówczas z żoną i dziećmi mieszkał w Podborze.

Starania Pana Bartłomieja Szyprowskiego przyczyniły się także do tego, iż ten krzyż wpisany został do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz ujęty w Gminnej Ewidencji zabytków.