images

28 PAŻ 2019

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Tyszowce