images

21 LIS 2019

Seniorzy z Gminy Tyszowce uczestniczyli w Międzypowiatowym Dniu Seniora

Delegacja z Tyszowieckiego Klubu Seniora na czele z Panem  Andrzejem Podgórskim Burmistrzem Tyszowiec oraz Panem Grzegorzem Piliszczukiem Dyrektorem Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach i Panią Katarzyną Piliszczuk inspektorem do spraw promocji i rozwoju gminy Tyszowce  uczestniczyli w V Międzypowiatowym Dniu Seniora, który miał miejsce 19 listopada br. w Suścu. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa 350 seniorów z powiatu tomaszowskiego i lubaczowskiego, działających w 15 Klubach Seniora. Seniorom towarzyszyli burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz pracownicy samorządowych jednostek kultury. Słowo do seniorów skierował Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Henryk Karwan, gospodarz miejsca - Wójt Gminy Susiec Pan Zbigniew Naklicki, Dyrektor GOK w Suścu Pani Joanna Kowalczuk oraz zaproszeni goście. Krótką część artystyczną przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suścu. Dla seniorów przygotowano poczęstunek oraz zabawę taneczną, która we wspaniałej atmosferze trwała do późnych godzin wieczornych. Dziękujemy za zaproszenie i mile spędzony czas.