images

31 GRU 2019

364 rocznica zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej

W niedziele 29 grudnia 2019 r. – obchodziliśmy 364 rocznicę zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 12.00 w Kościele parafialnym pw. św. Leonarda w Tyszowcach wystąpieniem Burmistrza Tyszowiec, następnie wspólnie wszyscy odśpiewaliśmy hymn państwowy, po czym odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Związku Piłsudczyków RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Tyszowce, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tyszowce, NSZZ RI „Solidarność” oraz Szkoły Podstawowej w Tyszowcach.   Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Ks. Proboszcz Piotr Kawecki, podczas mszy oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny Gloria Dei oraz Tyszowiecka Orkiestra Dęta. Po Mszy Świętej delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Konfederatów Tyszowieckich.

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za obecność i wspólne upamiętnienie tak ważnych w naszej lokalnej i regionalnej historii wydarzeń.