images

13 STY 2020

Ważny Komunikat !

NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI, REAGUJCIE !!!

W środę pomiędzy gminą Łaszczów a gminą Tyszowce w rowie przy głównej drodze została znaleziona suka z siedmioma szczeniętami. Jeżeli ktoś kojarzy sukę i wie do kogo należała, prosimy o pilny kontakt z Urzędem Miejskim w Tyszowcach lub z Posterunkiem Policji.

    Zgodnie z art. art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122), przez znęcanie nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, tzn. że w świetle prawa porzucenie psa to nic innego jak znęcanie się nad nim.

    W związku z powyższym zgodnie z art. 35 ust. 1a – wyżej wymienionej ustawy – podlega karze ten kto znęca się nad zwierzęciem a w przypadku, gdy sprawa czynu określonego w ust. 1 lub ust 1 a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.