images

22 STY 2020

Wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.01.2020r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23.01.2020 r. od godziny 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godziny 23.59, wprowadzony zostaje:

- pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA)

- pierwszy stopień alarmowy CRP(stopień ALFA-CRP)

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach podjęto następujące działania:

1. Od dnia 23.01.2020 r. od godziny 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godziny 23.59 wprowadza się działania zgodne z Zarządzeniem nr 47/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Tyszowce.

2. O wystąpieniu incydentów bezpieczeństwa lub zakłóceń w realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego będziemy na bieżąco informować GCZK.

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

                                                                                                          (-) Andrzej Podgórski