images

24 LUT 2021

I N F O R M A C J A

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO  
ZAWARTEGO 
W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 OD 01.08.2020 R.  DO  31.01.2021 R. PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH

OD 01.02.2021 R. DO 01.03.2021 R.

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   Andrzej Podgórski

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Klauzula informacyjna (RODO) - w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.