images

11 MAR 2020

Prośba do interesantów Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, Burmistrz Tyszowiec zwraca się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim. W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Płatności prosimy dokonywać przelewem.

Numery telefonów oraz adresy email do poszczególnych stanowisk pracy są dostępne w zakładce: Urząd Miejski/ Referaty i stanowiska pracy.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów, które odbywały się w każdą środę.

Pozostała działalność Burmistrza, a także całego Urzędu Miejskiego w Tyszowcach odbywa się normalnie.

 

                                                                  Burmistrz Tyszowiec

                                                                                  /-/ Andrzej Podgórski