images

16 MAR 2020

Czasowe zawieszenie obsługi bezpośredniej w Urzędzie Miejskim

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższym czasie bądźmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i najbliższych, ale również współodpowiedzialni za skuteczność wszelkich podejmowanych działań prewencyjnych. Decyzją Rządu wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Wobec powyższego, także na terenie naszej gminy, czasowo:

  • zamknięte zostały placówki oświatowe (przedszkole, szkoły),
  • zawieszono działalność klubów seniora, klubów sportowych,
  • zawieszono funkcjonowanie Samorządowego Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z uwagi na dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i związane z tym ryzyko potencjalnego zagrożenia zakażeniem koronawirusem - w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników Urzędu Miejskiego i ich rodzin, zdecydowaliśmy również o czasowym wyłączeniu obsługi bezpośredniej mieszkańców od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, aby w sprawach pilnych kontaktować się z urzędem przede wszystkim telefonicznie - 84 66 12 121 (nr tel. i adresy email na poszczególne stanowiska pracy są umieszczone  na naszej stronie internetowej – w zakładce Urząd Miejski) lub mailowo: tyszowce@tyszowce.pl    

Od 16 marca przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miejskiego będzie umieszczona skrzynka, w której będą mogli Państwo zostawiać w kopertach korespondencję do Urzędu Miejskiego. Ponadto, przy pomocy domofonu przy wejściu do urzędu, możliwa będzie rozmowa z pracownikami w sprawach pilnych.

Wyjątkiem będzie bezpośrednia obsługa przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 84 66 12 128 lub mailowym: usc@tyszowce.pl

Proszę także, by wszystkie apele służb sanitarnych o zachowanie ostrożności traktować bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Zwłaszcza 2-tygodniowy okres przerwy w zajęciach szkolnych prosimy rozumieć nie jako czas wolny, ale okres przebywania dzieci i młodzieży w domach, minimalizując ich pobyt w miejscach publicznych.

Zwracam się także z apelem do Was Szanowni Mieszkańcy, abyście w tym trudnym okresie zwrócili szczególną uwagę na osoby w swoim najbliższym otoczeniu, zwłaszcza starsze lub samotne i w miarę możliwości udzielili im wsparcia lub zgłosili taką potrzebę do Urzędu Miejskiego lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powyższe ograniczenia w przyjmowaniu interesantów - dotyczą również jednostek organizacyjnych Gminy Tyszowce:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – nr tel. 84 6619346, email: mops@tyszowce.pl       
  • Samorządowa Administracja Szkół – nr tel. 84 6619327, email:  sas@tyszowce.pl