images

03 KWI 2020

Zapraszamy do projektu

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje we współpracy z Narodowym  Centrum Kultury projekt pt. ,,Aktywni Tyszowianie”. Pierwszy etap, który właśnie rozpoczynamy to przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców miasta i gminy dotyczących zasobów i oczekiwań w zakresie kultury.  Drugi etap zakłada realizację  ze środków Narodowego Centrum Kultury kilku inicjatyw lokalnych. Wyłonimy je w zorganizowanym przez SCK naborze w odniesieniu do diagnozy przeprowadzonej w pierwszym etapie. Obecnie  planujemy zebrać i opracować informacje o  Państwa oczekiwaniach wobec oferty kulturalnej, możliwości rozwoju w tym kierunku, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Bardzo zależy nam na poznaniu lokalnych zasobów kulturowych, artystów, amatorów, twórców ludowych, rękodzielników itp. W związku z zaistniałą sytuacją, brakiem możliwości spotkań, wywiady będziemy prowadzić telefonicznie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takich rozmowach ankietowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 603 773 483.  Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+