images

06 KWI 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informuję, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także kierując się wytycznymi zawartymi w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej znak: ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. - Urząd Miejski w Tyszowcach w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą być przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu tj. 730 - 1530) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tyszowce@tyszowce.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

 

Numer telefonu, pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń: 84 66 12 132.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej podgórski

 

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych