images

08 KWI 2020

INFORMACJA

W związku z trwającym wzmożonym okresem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 – w trosce  o bezpieczeństwo rolników oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Tyszowcach informuję,  aby rolnicy, którzy złożyli wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020  wskazując wypłatę zwrotu podatku w gotówce ( w kasie urzędu) podali numer rachunku bankowego, na który będzie można przekazać zwrot podatku.

Informację z numerem rachunku z podaniem imienia, nazwiska oraz  adresu proszę składać w kopercie do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Urzędu Miejskiego  w Tyszowcach.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski