images

05 MAJ 2020

OGŁOSZENIE Burmistrza Tyszowiec, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach od dnia 05.05.2020r. na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza Tyszowiec, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach od dnia 05.05.2020r. na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.