images

29 CZE 2020

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej w Tyszowcach przeznaczonej do użyczenia na rzecz dotychczasowego biorącego w użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie  gminy położonej w Tyszowcach przeznaczonej do użyczenia

na rzecz dotychczasowego  biorącego w użyczenie

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierzchnia działki do wydzierżawienia w ha

Położenie

i obręb

Biorący w użyczenie

Przeznaczenie

Okres

zawarcia umowy użyczenia

Forma

korzystania

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

963/1

 

13.5633

 

Tyszowce

dotychczasowy

biorący w użyczenie

   grunt rolny

5 lat

bez

przetargu

- bezplatnie

Przedłużenie umowy użyczenia na kolejny okres

 

Bliższych  informacji  na  temat  dzierżawy w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 10 w terminie do dnia 17 lipca 2020 roku.