images

01 LIP 2020

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Lp.

Położenie, obręb

Powierzchnia w m2

Przedmiot użyczenia

Okres

zawarcia umowy użyczenie

Forma korzystania

 

Uwagi

 

1

2

3

4

7

8

9

1

 

Tyszowce ul. Kościelna 21 B

455

Część budynku składająca się z pomieszczeń bez wyposażenia wraz z częścią nieruchomości gruntowej  

do 31.12.2021r.

bez przetargu

umowa użyczenia

Bezpłatne korzystanie z nieruchomości

 

Bliższych informacji na temat w/w lokalu udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w terminie do dnia 22.07. 2020r.  pod nr telefonu 84 6612135.