images

10 LIP 2020

400000,00 zł na nowy wóz dla OSP Tyszowce.

Dzisiaj o godzinie 14:30 w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach odbyło się spotkanie z wiceministrem  Marcinem Romanowskim, który przekazał 400 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tyszowce!

Druhowie Strażacy jak i Władze Gminy dziękują  Panu Ministrowi – to historyczna chwila jak podkreślił Burmistrz Tyszowiec - dla druhów strażaków i całej miejscowości, po raz pierwszy w historii tutejszej OSP jest duża szansa na zakup nowego samochodu.

Dziękujemy Radnym Rady Miejskiej w Tyszowcach, sołtysom oraz mieszkańcom za uczestniczenie w spotkaniu z Panem Ministrem.