images

17 SIE 2020

Fundusz Dróg Samorządowych w Gminie Tyszowce

Fundusz Dróg Samorządowych w gminie Tyszowce - fds.tyszowce.pl 

 

 


 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 111516L w RUDCE (w km 0+520÷1+475)

DOFINANSOWANIE : 98 002,00 zł.

ŚRODKI GMINY TYSZOWCE; 98 002,50 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 196 004,50 zł.

WYKONAWCA ROBÓT; Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z oo. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT; 20.09. 2020 r.

 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w CZERMNIE (w km: 0+293÷0+555)

DOFINANSOWANIE : 25 470,00 zł.

ŚRODKI GMINY TYSZOWCE; 25 471,07 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 50 941,07 zł.

WYKONAWCA ROBÓT; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Grabowiecka 18b 22-500 Hrubieszów

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT; 20.09. 2020 r.