images

19 SIE 2020

Zakup nowego średniego  samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tyszowce

W dniu 12 sierpnia  2020 r. Burmistrz Tyszowiec  Pan Andrzej Podgórski  przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Krystynie Leja  podpisał umowę   z wykonawcą  Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o. z siedzibą Korwinów, ul. Okólna 14 na zakup nowego średniego  samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego  z napędem 4x4  dla OSP Tyszowce. Gmina zakupi samochód marki Volvo FL o mocy silnika 285 KM. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 4 tys. litrów, 6-osobową kabinę oraz stały napęd 4x4.

Dla ochotników z OSP w Tyszowcach  to wyjątkowo radosny i długo oczekiwany moment. To cenny nabytek dla jednostki, gdyż w istotny sposób podniesie jej sprawność operacyjno-techniczną i tym samym poprawi skuteczność prowadzonych przez nią działań ratowniczo-gaśniczych, jak również powierzonych przez gminę zadań w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Nowy samochód zastąpi 39-letniego Jelcza.

Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Koszt zakupu samochodu to 789 906,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 400 000,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Tyszowce.

Należy podkreślić, że pozyskanie samochodu niemożliwe byłoby bez zaangażowania i wsparcia Wiceministra Sprawiedliwości  Pana Marcina Romanowskiego, za co serdecznie dziękujemy.