images

24 SIE 2020

Dożynki Powiatowe 2020

W dniu 23 sierpnia b.r. w Łaszczowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów.

Gminę Tyszowce w tej uroczystości reprezentował Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Pan Grzegorz Piliszczuk, radny Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Pan Dariusz Grabiec , sołtysi Pan Adam Baj i  Pan Michał Sołdaczuk  oraz  Koła Gospodyń Wiejskich z Czartowczyka i Mikulina wraz z wieńcami dożynkowymi. Wszyscy uczestniczyli w uroczystej mszy świętej  - dziękczynieniu za tegoroczne plony. Podczas tego Święta odbył się również konkurs wieńców dożynkowych.  Przebieg Święta Plonów w bieżącym roku miał charakter ograniczony ze względu  na obowiązujące obostrzenia związane ze stanem epidemii .

Film Dożynki Łaszczów 2020