images

06 PAŻ 2020

Wycieczka seniorów do Łańcuta i Leżajska

 

W dniu 30.09.2020 r. seniorzy z „Tyszowieckiego Klubu Seniora” uczestniczyli
w wycieczce do Łańcuta i Leżajska. Pomimo „ołowianych” chmur i ulewnego deszczu wśród uczestników wycieczki panował nastrój pełen słońca i uśmiechu. W takiej też atmosferze seniorzy zwiedzili Zamek w Łańcucie, jedną z najwspanialszych w Polsce rezydencji magnackich, byłą siedzibę rodu Lubomirskich i Potockich.

            Zwiedzili również ekspozycję browarniczą w Muzeum Ziemi Leżajskiej, przedstawiającą niezwykłe eksponaty związane z historią piwowarstwa.

Ostatnim puntem wycieczki była Bazylika w Leżajsku należąca do Zespołu Kościoła
i Klasztoru Bernardynów. Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor Bernardynów w Leżajsku są jednym z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Podkarpaciu.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu realizowanego przez Gminę Tyszowce pn. „Tyszowiecki Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.