images

13 PAŻ 2020

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Roczny Program Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  zadania pożytku publicznego na 2021 rok" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2020 Burmistrza Tyszowiec z dnia 13 października 2020r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), mających zasięg działania na terenie gminy Tyszowce, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 14.10.2020 r. do dnia 05.11.2020 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/zarz_121_2021.pdf

2. Projekt konsultowanego aktu http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/projekt_uchwaly2021.pdf

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII  http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/formularz_opini2021.pdf