images

13 PAŻ 2020

Akcja zbierania nakrętek w Tyszowcach

Akcję zbierania nakrętek  zainicjował Burmistrz Tyszowiec  Pan Andrzej Podgórski, który wraz z Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach zrealizował pomysł zakupu Serca na Nakrętki.

         Serce na nakrętki umieszczono w dniu 13 października br. w centrum Tyszowiec na Placu Konfederacji Tyszowieckiej i Burmistrz jako pierwszy mieszkaniec wrzucił tam dużą ilość uzbieranych nakrętek.

         Akcja zbierania nakrętek to cel charytatywny, to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym, osobom potrzebującym, chociażby pomoc
w sfinansowaniu leczenia, zakupu wózka inwalidzkiego czy pomoc domom dziecka, itp.

         Jednocześnie apeluje się do wszystkich mieszkańców, aby kierując się odruchem serca zbierali plastikowe nakrętki, wrzucali je do tego Serca, by przekazywać je na jakiś szczytny cel.