images

15 PAŻ 2020

Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niedźwiedzia Góra.