images

23 PAŻ 2020

Zajęcia on-line dla uczniów klas 4-8 w Tyszowcach

Od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach będą uczestniczyli w zajęciach on-line, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.