tyszowce@tyszowce.pl | +48 84 661 21 21 | ul.3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tyszowce/ftp/tyszowce/pages/blog.php on line 22
images

29 PAŻ 2020

Ogłoszenie II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż gminnego samochodu strażackiego

 

                                                                                                                                            Załącznik nr 1

 

SAO-OW.271.1.2020

GMINA TYSZOWCE

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

  NA SPRZEDAŻ GMINNEGO  SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI JELCZ 004 GCBA 6/32 Z 1981 ROKU,

NR REJESTRACYJNY  ZAT 4922

 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ  GMINY TYSZOWCE

I. Nazwa sprzedającego:

Gmina Tyszowce

22-630 Tyszowce

NIP 921-198-72-90

REGON 95036905

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki Jelcz,  typ-model: 004 GCBA 6/32, rok produkcji 1981, nr rejestracyjny ZAT 4922, sprawny, będący własnością Gminy Tyszowce.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

1.         data pierwszej rejestracji – 31.03.1981r.,

2.         stan drogomierza – 27 903 KM,

3.         numer identyfikacyjny – 0555,

4.         numer rejestracyjny – ZAT 4922,

5.         rodzaj paliwa - olej napędowy,

6.         pojemność silnika – 11100,00 cm3 ,

7.         liczba miejsc siedzących - 4.

1.Złożenie oferty stanowiącej oświadczenie- załącznik nr 3.  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, złożona w terminie do dnia 10.11.2020r. do godz. 10.00. Załącznik można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami I przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń .

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2020r. o godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim  w Tyszowcach, 22-620 Tyszowce  – sala posiedzeń.

IV. Pozostałe informacje:

1.Samochód można oglądać codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30  garaż OSP  Tyszowcach  ul. 3 Maja 36A, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

2.Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu, nie niższą niż 8 500,00  zł.

3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia  bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.

6.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

7.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 4) i protokołu zdawczo- odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 5).

8.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Wojciech Baj pod nr telefonu 84 6612128.

9. Gmina Tyszowce nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

 

Plik źródłowy

Załączniki

Regulamin II pisemnego przetargu

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zdjęcia samochodu

Załącznik nr 5

Metryka dokumentu