images

04 LIS 2020

Pomoc dla przedsiębiorców i sprzedawców chryzantem

Pomoc dla sprzedawców i producentów chryzantem w związku z zamknięciem cmentarzy.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wesprze producentów oraz sprzedawców chryzantem doniczkowych – właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w związku z zamknięciem nekropolii poniosły straty.

Aby skorzystać ze wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada 2020 roku do kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

grafika ARMiR

Pliki
1 1604477600.45.pdf