images

14 LIS 2020

INFORMACJA

Informujemy, że wnioski o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” przyjmowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

Wnioski o wydanie zaświadczenia prosimy składać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce,
  • do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do MOPS
  • za pośrednictwem platformy epuap:  /MOPSTyszowce/Skrytka ESP

Informacja w sprawie zaświadczeń pod numerem telefonu 84 661 93 46.

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Druki wniosków można pobrać w linku poniżej  oraz w wyjątkowych sytuacjach w wersji papierowej w  MOPS w Tyszowcach ul. Kościelna 25A.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja

Do pobrania:

Wniosek oraz oświadczenia  czyste powietrze - pdf