images

16 LIS 2020

Nowy samochód bojowy dla OSP KSRG Tyszowce

 

Dzień 12 listopada 2020 r. zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach oraz w historii Gminy Tyszowce. Tego dnia około godziny 18-tej na placu przed remizo-świetlicą OSP Tyszowce powitano nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 4x4  o mocy silnika 285 KM,  ze zbiornikiem wody/piany o pojemności 4150/430 litrów. Zakupiony samochód należy do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie normy dla tego typu pojazdów. 

Uroczystego powitania dokonał Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec wraz z członkami miejscowej jednostki OSP. Było to niebywałe wydarzenie, ponieważ OSP Tyszowce po raz pierwszy od chwili powstania jednostki, czyli od 1899 roku pozyskała po raz  pierwszy,  fabrycznie nowy samochód strażacki.

Zakup samochodu był możliwy dzięki dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, a także dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz gminy Tyszowce na czele z Panem Andrzejem Podgórskim Burmistrzem Tyszowiec. Koszt zakupu samochodu to 789 906,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 400 000,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Tyszowce.

Nowo zakupiony specjalistyczny wóz strażacki wraz z wyposażeniem zastąpi 39 letniego Jelcza, który przejdzie na wysłużoną emeryturę oraz pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków.

Druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach składają serdeczne podziękowania za osobiste zaangażowanie i wsparcie Panu Marcinowi Romanowskiemu - Wiceministrowi Sprawiedliwości, Panu Andrzejowi Podgórskiemu - Burmistrzowi Tyszowiec oraz Radnym Rady Miejskiej w Tyszowcach.