images

08 STY 2021

Przekazanie przez Gminę Tyszowce na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

 

W dniu 19.12.2020 r. w Tyszowcach odbyła się uroczystość przekazania przez Gminę Tyszowce na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo FL 4x4. Swoją obecnością na uroczystościach zaszczycił nas Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski.

Ceremonia  rozpoczęła się o godz. 1400 uroczystą  mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Leonarda w Tyszowcach sprawowaną w  intencji osób, które wsparły zakup wozu strażackiego dla OSP Tyszowce oraz w intencji  strażaków OSP. Po mszy świętej na placu kościelnym nastąpiło poświęcenie samochodu przez proboszcza tutejszej parafii ks. Piotra Kaweckiego.  Po dokonaniu poświęcenia uczestnicy uroczystości udali się na plac przy remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach. W dalszej części Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski powitał przybyłych gości a następnie w asyście Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego dokonał symbolicznego aktu przecięcia wstęgi na samochodzie. Zwieńczeniem uroczystości było podpisanie przez  Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego wraz z Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach umowy darowizny samochodu na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach oraz przekazanie kluczyków do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ceremonię zakończyły wystąpienia przybyłych gości w osobach Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Starszego Brygadiera Mirosława Michońskiego. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów epidemiologicznych.

Zakup samochodu był możliwy dzięki dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem oraz wsparciu i zaangażowaniu władz gminy Tyszowce.