images

25 STY 2021

APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

APEL

DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 

Informuję Państwa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

 

 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych"

 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.”

 

                                                                                                          BURMISTRZ

 

                                                                                                    (-) Andrzej Podgórski

 

                                                                          

Tyszowce 2021-01-20